Care

Octavion ICT richt zich op instellingen in de gezondheidzorg. Onze opdrachtgevers bieden wij collectieve en individuele inkoop ondersteuning voor de aanschaf van producten en diensten welke betrekking hebben op hardware, software, data, diensten en consultancy. Door onze jaren lange ervaring zijn wij is staat om voor uw organisatie het maximale rendement te verkrijgen tegen zo laag mogelijk integrale kosten.

Onze toegevoegde waarde is dat wij verder kijken dan alleen het inkopen van het benodigde product of dienst. Op regelmatige basis toetsen wij ook aanhangende (service) contracten. Hierbij kijken wij ondermeer of de betreffende dienstverlening (ook wel Service Window) nog de dekking biedt die u als klant mag verwachten en passend is voor uw organisatie. Ook zijn wij bekend met het inkopen van Primaire Applicaties (EPD’s) en kunnen voor u de inrichting verzorgen van stuurinformatie waardoor u meer grip krijgt op uw admistratieve, financiële en logistieke processen.

Tevens kunnen wij 'asset management' als dienstverlening voor u verzorgen zodat u t.a.t op detail niveau weet welke producten u heeft aangekocht en welke (service) contracten daaraan zijn gekoppeld. De tool die wij hiervoor hebben ontwikkeld is functioneel, overzichtelijk en geeft inzicht door overzicht.

Cure

Octavion ICT richt zich op instellingen in de gezondheidzorg. Onze opdrachtgevers bieden wij collectieve en individuele inkoop ondersteuning voor de aanschaf van producten en diensten welke betrekking hebben op hardware, software, data, diensten en consultancy. Door onze jaren lange ervaring zijn wij is staat om voor uw organisatie het maximale rendement te verkrijgen tegen zo laag mogelijk integrale kosten.

Onze toegevoegde waarde is dat wij verder kijken dan alleen het inkopen van het benodigde product of dienst. Op regelmatige basis toetsen wij ook aanhangende (service) contracten. Hierbij kijken wij ondermeer of de betreffende dienstverlening (ook wel Service Window) nog de dekking biedt die u als klant mag verwachten en passend is voor uw organisatie. Ook zijn wij bekend met het inkopen van Primaire Applicaties (ZIS’s) en kunnen voor u de inrichting verzorgen van stuurinformatie waardoor u meer grip krijgt op uw admistratieve, financiële en logistieke processen.

Tevens kunnen wij 'asset management' als dienstverlening voor u verzorgen zodat u t.a.t. op detail niveau weet welke producten u heeft aangekocht en welke (service) contracten daaraan zijn gekoppeld. De tool die wij hiervoor hebben ontwikkeld is functioneel, overzichtelijk en geeft inzicht door overzicht.

Overheid

Binnen de sector overheid ondersteunen wij onze klanten met inkoop en contractmanagement expertise.

Als het gaat om inkoopgerelateerde zaken worden onze mensen hoofdzakelijk ingehuurd om de benodigde aanbestedingsstukken gereed te maken voor publicatie. Dit zijn zaken zoals het opstellen van het beschrijvend document, concept contract, SLA, DAP, statement of work, wensen en eisen en het formuleren van de juiste gunnings en selectiecriteria. Wij hebben ons gespecialiseerd in aanbestedingen welke uitsluitend betrekking hebben op producten en diensten binnen het ICT domein. Door onze focus bent u verzekerd dat u de juiste mensen bij uw project betrekt.

Daarnaast kunnen wij u helpen met het formuleren en beheren van uw (service) contract(en). Onze contractmanagers zijn bekend met het opstellen van de juiste service windows die van belang zijn voor u (beheers) organisatie.

Tevens kunnen wij 'asset management' als dienstverlening voor u verzorgen zodat u t.a.t. op detail niveau weet welke producten u heeft aangekocht en welke (service) contracten daaraan zijn gekoppeld. De tool die wij hiervoor hebben ontwikkeld is functioneel, overzichtelijk en geeft inzicht door overzicht.